Demokratia, ketä kiinnostaa

Olin tänään Oulun kaupungin järjestämässä Oulun raadissa Oulunsalossa. Idea on hyvä, toteutuksessa perinteisiä puutteita. Kerron miksi.

Oulun raadeissa on tarkoitus saada kuntalaisten panos kunnan strategiatyöhön. Järjestelyt olivat kunnossa, tilaisuus ei ollut yksi puhuu, muut kuuntelee -ilta vaan keskustelimme ryhmissä Oulun tulevaisuudesta eri teemojen kautta.

Ongelma oli sama, kuin kaikissa kuntalaisten kuulemisyrityksissä, nimittäin yleisö. Fiksua porukkaa toki, ja keskustelu oli monipuolista ja sivistynyttä. Mutta noin 50 paikallaolijasta virkansa puolesta paikalla oli lähes puolet ja loput olivat ehdokkaina vaaleissa. Rantapohjan toimittaja etsi epätoivoisesti haastateltavakseen jotain muuta kuin ehdokasta. Yksi taisi löytyä. Alle kolmekymppisiä ei ollut paikalla yhtään.

Kaupunkilaisten ääni ei todellakaan tule tasapuolisesti näkyville näin. Olen järjestänyt työssäni yleisötilaisuuksia ja tapahtumia eri aiheiden ympärille ja paininut saman asian kanssa, miten saada paikalle monipuolinen porukka, jotta mukaan tulisi myös uusia näkemyksiä. Myönnän, että en olisi itsekään ollut paikalla, ellen olisi ehdokkaana vaaleissa. Pullakahvit eivät riitä houkuttelemaan arki-iltana kahdeksi tunniksi puhumaan Oulun visioista.

Mikä neuvoksi? Miten saada ihmiset osallistumaan kaupungin asioihin? Vaalit ovat vain neljän vuoden välein, ja valitettavasti kuntavaaleissakin äänestysprosentti on ollut laskussa ja jo viimeksi se oli huolestuttavan alhainen. Koko maassa 58,2 prosenttia kävi uurnilla ja Oulussa vain 53,7. Ainakin kahta asiaa voitaisiin kokeilla:

  1. Kutsuraadit: On ylevä ajatus, että raadit ovat kaikille avoimia. Mutta käytännössä avoin kutsu houkuttaa vain tietyntyyppiset asukkaat mukaan. Kutsumalla henkilökohtaisesti eri-ikäisiä, ammattitaustaisia, perhetaustaisia, eri alueilta jne. mukaan, näkemykset monipuolistuvat. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi palvelumuotoilussa käytettäviä menetelmiä. Vaatii enemmän tilaisuuksien valmistelua, mutta lopputulos olisi tuottoisampi. Toimisi erityisesti, jos teema olisi hieman rajatumpi kuin koko kaupungin strategia.
  2. Big data: Nyt tarvitsisin vähän insinöörin apua, mutta kuvaan ideaa yksinkertaisesti. Kyselemisen lisäksi voitaisiin katsoa, mitä asukkaat oikeasti tekevät ja mitä johtopäätöksiä siitä pitäisi vetää. Esimerkiksi miten ihmiset liikkuvat, mitä palveluita käyttävät, missä kohtaavat ongelmia, mitkä asiat toistuvat. Digitaalisissa kaupungin palveluissa seuraaminen on helpointa, mutta tässä voitaisiin myös kokeilla edustavalla otoksella tiedonkeruuta kaupunkilaisten käyttäytymisestä. Toisaalta myös palveluja voitaisiin parantaa keräämällä tietoa kaupungin työntekijöiden toiminnasta. Tietosuoja ja yksityisyysasiat pitää tietenkin hoitaa asianmukaisesti. Teknologian ja valtavan jo olemassa olevan tietomassan mahdollisuudet kiehtovat minua. Uskon, että tästä voidaan saada piristystä myös demokratialle.

Jonkinlainen yritys teknologian hyväksikäyttöön demokratian lisääjänä on tänään Oulun raadissa lanseerattu Meijän kaupunni -sovellus (toimii iOS- ja Android-puhelimissa). Sillä voi tehdä pikakyselyitä sovelluksen käyttäjille. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka toivoi  kaupungin hallinnon ottavan sovelluksen mahdollisuudet käyttöön tiedonhankinnassa. Hyvä alku, tosin siinäkin on vaarana se, että sitä käyttävät ne, jotka ovat valmiiksi kiinnostuneita kaupungin asioihin vaikuttamisesta. Kun siihen koukutetaan vielä nuoret sekä kiireiset keski-ikäiset, osallistuminen kasvaa. Toivotaan siis sovellukselle suosiota.

Oulun raateja on muuten vielä kolmena keskiviikkona ympäri kaupunkia. Osallistukaahan.

Mitä Haukiputaan keskustalle pitäisi tehdä?

Rantapohjan vaalikoneen yksi väite oli, että päättäjät ovat kiinnittäneet liian vähän huomiota Haukiputaan keskustan kehittämiseen. Vastaukseksi sai hiissata osoitinta samaa mieltä tai eri mieltä -janalla.

Hilasin osoitinta hieman vasemmalle, eli olin vähän eri mieltä. Valitettavasti väitteitä ei voinut perustella, mikä teki minusta vaalikoneesta hyvin vajavaisen. Joten perustelen nyt valintaani hieman.

Ensinnäkin periaatteeni on, että päätöksenteossa pitää kuunnella mahdollisimman paljon niitä, jotka asiasta jotain tietävät tai joita asiat koskevat. Siksi olisi hieman teennäistä, jos  minä vain Oulunsalossa ja Kaakkurissa asuneena oululaisena yrittäisin esittää tietäväni, miten Haukiputaan keskustaa saataisiin elävämmäksi. Kannatan uudenlaisia demokratian välineitä, ei pelkkiä liian myöhään tapahtuvia kuulemisia kaavoituksen yhteydessä. Alueiden suunnittelussa voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi palvelumuotoilun keinoja, työpajatyyppisiä asukastapaamisia.

Toiseksi elävyys ja kehitys lähtee ihmisistä. On toki rakenteellisia ratkaisuja, kuten koulut ja terveyspalvelut, joihin kuntapäättäjät vaikuttavat. Kokemukseni maaseudun kehittäjänä kuitenkin kertoo, että pienetkin kylät keskellä ei mitään voivat olla hyvin eläviä kuntien päätöksistä välittämättä. Hyvään kylähenkeen tarvitaan innostuneita vetäjiä ja rohkeita kokeiluja. Uskon, että kyläkeskuksen kehittymiseen vaikuttaa valtavasti kyläläisten oma toiminta. Kulttuuri, matkailu tai vaikkapa urheiluseurat saavat aikaan asukkaita ja vierailijoita houkuttelevan ympäristön, jossa yrityksetkin menestyvät. Päättäjien on syytä olla estämättä asukkaiden aktiivisuutta.

Kuvassa pattijokista oma-aloitteisuutta. Aina ei tarvitse odottaa kaupunkia hätiin, voi toimia itse.