Mitä tapahtui 2017?

Kuva: Vihreä valtuustoryhmä tarjosi oululaisille glögiä joulun alla.

Ensimmäinen vuosi ”poliitikkona”  paketissa. Mitäpä olen Oulun Veden johtokunnan jäsenenä ja Oulun alueen vihreänä toimijana saanut aikaan?

Oulun Veden johtokuntatyöskentely on ollut kiinnostavaa ja hyvähenkistä. Olemme saaneet perusteellisen johdatuksen vesilaitostoimintaan ja Oulun tilanteeseen.

Oulun Veden toiminta on taloudellisesti vakaalla pohjalla, Oulun Vesi tuottaa noin 11 miljoonaa euroa voittoa vuosittain. Liiketaloudellisesti tilanne on kuitenkin erikoinen tällaisessa julkisessa yhtiössä. Suunnitelmallista investointeihin varautumista häiritsee omistajan, eli Oulun kaupungin yllättävät päätökset. Esimerkiksi ensi vuonna Oulun kaupunki ottaa voitoista 1,2 miljoonaa enemmän kuin aiemmin oli suunniteltu. Toivon, että voittoja ei lyhytnäköisesti kerätä joka vuosi vain enemmän, koska vesijohtoverkon korjaamiseen ja uusien alueiden rakentamiseen sekä tietenkin ympäristömme kannalta oleellisen jäteveden entistä tehokkaampaan puhdistamiseen tarvitaan rahaa. Putkirikkojen ennaltaehkäisy ja ympäristöteot etukäteen tulevat paljon edullisemmiksi kuin jälkikäteen siivoilu ja korjailu. Ei liene järkevää investoida lainalla, jos omaakin rahaa periaatteessa olisi.

Oulussa vesi tulee Oulujoesta, joka on haavoittuvainen raakaveden lähde. Oulussa on jo vuosikymmeniä suunniteltu vaihtoehtoja. Nyt lähes ainoana vaihtoehtona pidetään Viinivaaran lähteiltä johdettavaa pohjavettä Ouluun. Suunnitelmat ovat muuttuneet vuosien varrella ja tämänhetkinen aiottu vedenottomäärä on paljon pienempi kuin ensimmäisissä suunnitelmissa.  Siitä huolimatta ympäristöhuolia hankkeessa on paljon, ympäristömääräykset ovat kiristyneet ja viranomaisten lausunnot hankkeesta ovat olleet tiukkoja. Oulu (päättäjät ja Oulun Veden johto) haluaa kuitenkin katsoa tämän pitkään ajetun vaihtoehdon loppuun asti. Lupaprosessi on kesken, ja Avi on pyytänyt vielä kerran lisäselvityksiä Oulun Vedeltä. Johtokunnassa on keskusteltu siitä, että vaihtoehtoja kannattaisi olla useampiakin, jos Viinivaara-hanke kaatuu. Jotenkin vesihuollon varmuutta kaupungissa pitäisi kasvattaa. Mutta ei tietenkään millä tahansa kustannuksilla. Viinivaara vaikuttaa kuitenkin minun mielestäni tällä perehtymisellä aika hankalalta toteutettavalta. Siksi pitäisi katsella avoimesti muitakin vaihtoehtoja. Kaupunginhallitus on kuitenkin viime kädessä päätöksentekijä asiassa.

Summaisin siis Oulun Veden johtokuntapaikan olevan mielenkiintoinen, mutta toisaalta hieman turhauttava, koska todellinen valta isoissa asioissa on joka tapauksessa kaupunginhallituksella. Toki asioita voi tuoda oman puolueen kautta keskusteluihin. Joka tapauksessa Oulun kaupungin vesihuolto on hyvin hoidettu, ympäristöasioihin jätevesipuolella satsataan tulevaisuudessa, oululaisten vesimaksut ovat kohtuullisia, vaikka vesijohtoverkostoa korjataan ja rakennetaan uutta, verkoston hallintaa digitalisoidaan ja henkilökuntakin vaikuttaisi viihtyvän työssään. Varaveden hankinta on iso kysymys, joka pitäisi ratkaista viimeinkin lähivuosina.

Vaikka luottamustoimi on ollut lähinnä asioihin tutustumista, olen pyrkinyt vaikuttamaan asioihin taustalla. Oulun vihreiden toiminnassa olen ollut mukana syksyn Oulun Vihreän kunnallisjärjestön hallituksessa sihteerinä sekä viestinnän kehittämisen työryhmässä. Pidän siitä, että Oulun vihreissä on paljon eri alojen ammattilaisia mukana ja selvästi eteenpäinkatsova meininki. Toivon, että hyvä vauhti jatkuu ja pääsemme vaikuttamaan Oulun kehitykseen jopa kokoamme suuremmalla voimalla keskustelevalla, perustelevalla ja yhteistyökykyisellä toiminnalla.

Valtuustoryhmämme on monipuolinen ja pätevä ja luotan siihen kuin muuriin. Kiitos hyvästä työstä kaikille kymmenelle, toivottavasti vihreä porukka on antanut teille taustalla apua, näkökulmia ja tukea valtuustotyössä!