Lähikoulussa kohtaa toisenlaisia

Sain kaupunkilaiselta kouluaiheisen kysymyksen, johon kaivoin vastaukseksi perimmäisiä ajatuksiani suomalaisen peruskoulun mahtavuudesta.
Oulussakin kaupunki tukee joidenkin yksityisten koulujen toimintaa ja näin voidaan mielestäni hyvin tehdä. Toki yksityisten koulujen tulee aina noudattaa samoja opetussuunnitelmia kuin muutkin koulut, jotta oppilailla on tasavertaiset mahdollisuudet jatko-opiskeluun. Ja näinhän nyt tapahtuukin.
Oppilaalle itselleen yksityiskoulu voi olla hyvä vaihtoehto ja vanhemmille houkutteleva mahdollisuus tarjota lapselleen oman ajatusmaailman mukaista opetusta tai esimerkiksi yksilöllisempää ympäristöä. Ymmärrän hyvin tämän näkökulman.
Toisaalta olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että kaikille yhteinen peruskoulu, lähikoulu, opettaa oppilaat kohtaamaan ihmisiä erilaisista taustoista ja ehkäisee kuiluja eri luokkien välillä. Minua harmittaa nykyinen kehitys, jossa perhetausta määrää yhä enemmän lapsen tulevaisuuden, ja eri yhteiskuntaluokat eriytyvät niin, että toisen ajattelutapaa on vaikea tavoittaa. Äärimmillään ei enää nähdä toisissa samanlaista ihmisyyttä kuin itsessä. Kannatan kaikenlaisten erilaisuuksien törmäyttämistä ja parhaimmillaan ja luonnollisimmillaan tätä tapahtuu lähikoulussa.
Eli yhteenvetona voisin sanoa, että en kannustaisi koulujen yksityistymistä tai eriytymistä yhteiskunnassa yhtään nykyistä enempää, mutta muutama ns. erilainen koulu on ihan ok myös rahoituksen kannalta.
Tärkeintä on, että koulut pysyvät tasalaatuisina, ettei synny parempia ja huonompia kouluja, joiden maineen takia oppilaat eriytyvät entisestään. On koko yhteiskunnalle eduksi, että kaikkien koululaisten sivistystaso pyritään pitämään korkealla.